Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi, HANGİKUTU ELEKTRONİK HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Hangikutu”) tarafından işletilmekte olan www.hangikutu.com alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine/mobil uygulamasına (birlikte “Site” olarak anılacaktır) kayıt olan gerçek veya tüzel kişi (“Üye”) ile Hangikutu arasında elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu Sözleşme’nin kabulüyle Hangikutu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası metinlerinde yer alan tüm hüküm ve şartları da anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

  1. Tanımlar

İşbu Sözleşme içerisinde;

Site: “www.hangikutu.com” alan adlı web sitesini, mobil web sitesini, bu alan adına ve Hangikutu adlı mobil uygulamayı,

Alıcı: Site üzerindeki bir Ürün’ü satın alan Kullanıcı’yı,

Satıcı: Bir Ürün’ü tedarik eden ve Site üzerinde Satıcı/Sağlayıcı olarak satışa sunan Kullanıcı’yı,

Ürün(ler): Satıcı konumundaki Kullanıcı(lar) tarafından Site üzerinde yayınlanan ve satışa sunulan ürünleri,

Hizmetler: Hangikutu’nun 6563 sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı olarak Alıcı ve Satıcı’lara elektronik ticaret ortamı sağlanması ve Site dahilinde sağlanan tüm hizmetleri,

ifade eder.

  1. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de sunulan Hizmetler’in, Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Hangikutu arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

  1. Üyelik Hüküm ve Koşulları

3.1. Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirmesi sırasında, Hizmetler’den faydalanması sırasında ve Site üzerinde Üye olarak gerçekleştirdiği her türlü işleminde işbu Sözleşme’de yer alan şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, üyelik sırasında veya sonrasında sağladıkları bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerinin arasında Hangikutu veya üçüncü kişileri yanıltıcı hiçbir unsur bulunmayacağını ve bu maddeye aykırı eylemleri sebebiyle Hangikutu veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.

3.3. Üye’nin Site üzerinde Satıcı olarak faaliyet gösterebilmesi yalnızca Hangikutu’nun takdirine ve onayına bağlıdır. Satıcı olabilmek için Üye’nin, Site üzerine belirtilen adımları izlemesi ve Hangikutu Satıcı Sözleşmesi’ni onaylaması gereklidir. Bununla birlikte Hangikutu, dilediği takdirde Üye’nin Site üzerinde satıcılık faaliyetine dilediği zaman son verebilir. Bu durumla Üye, herhangi bir tazminat veya başka bir hak talebinde bulunamaz.

3.4. Satıcı’lar, Site üzerinde satışa sundukları Ürünler ve açıklamalarının hiçbir üçüncü kişinin başta fikri ve sınai hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir hakkını ihlal etmediğini, haksız rekabet teşkil etmediğini, bu Ürünler’i satışa çıkarmak için gerekli tüm hak ve yetkilere sahip olduklarını, bu maddeye aykırı eylemleri sebebiyle üçüncü kişilerin zararlarından bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Üye, Satıcı’nın bu maddeye aykırılığı dolayısıyla uğradığı zararlardan hiçbir suretle Hangikutu’yu sorumlu tutamaz.

3.5. Üye, Hangikutu’nun 6563 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yalnızca aracı hizmet sağlayıcı olarak Hizmetler’i sunduğunu; Alıcı ile Satıcı arasında gerçekleştirilen tüm işlemlerin yalnızca bu iki taraf arasında bağlayıcı olduğunu ve Site üzerinden gerçekleştirilen satışlara ilişkin Hangikutu’nun hiçbir sorumluluğunu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.6. Hangikutu, aracı hizmet sağlayıcı olarak Site üzerinde satışa çıkarılan Ürünler’in belirtilen niteliklerine uygun olduğu, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği veya Ürünler’in hukuka uygunluğu konularına ilişkin denetleme veya benzeri hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Bu çerçevede Ürünler’i satın alan Alıcılar veya Ürünler’in satışa sunulmasından dolayı zarara uğrayan üçüncü kişiler Hangikutu’ya karşı hiçbir hak veya alacak talebinde bulunamaz.

3.7. Alıcılar’ın Ürünler’den kaynaklanan tüm hak ve alacak taleplerinin muhatabı Satıcı’lar olup, Alıcılar’ın cayma hakkı dahil tüm yasal hakları Satıcılar’a karşı yöneltilmektedir. Bu konularda Hangikutu’nun hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.8. Üye’ler, Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Üyeler Site üzerinde, site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

3.10. Hangikutu, Alıcı ve Satıcı arasındaki herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir. Alıcı tarafından Hangikutu’ya yapılan ödemeler, yalnızca Satıcı namına ve hesabına tahsil edilmekte ve Alıcı adına Satıcı’ya aktarılmaktadır.

3.11. Alıcı ve satıcı, site üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Hangikutu’ya, tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda, alıcı tarafından ödenen satış bedeli Hangikutu ve/veya Hangikutu’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu tarafından Satıcı namına tahsil edilecek ve Satıcı’ya iletilecektir.

3.12. Üye ile Hangikutu arasında, ödemenin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla verilen sınırlı yetki haricinde hiçbir temsilcilik ilişkisi bulunmamaktadır. Üye ile Hangikutu, birbirlerinden ayrı Taraflar olup Üye, satış işlemleri ve Site üzerinde gerçekleştirdikleri diğer işlemlerin tamamından bizzat sorumludur.

3.13. Site üzerinden bir satış işleminin gerçekleşmesi ve Ürün’ün teslim edilmesinin ardından Alıcı’nın onayı üzerine ya da Alıcı’nın eylemsiz kalmasıyla otomatik onay üzerine Hangikutu, satış bedelini kendi komisyonu düşüldükten sonra kendi belirleyeceği süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

3.14. Alıcı’nın Tüketici Mevzuatı kapsamında cayma hakkının muhatabı Satıcı’dır. Cayma hakkının kullanılması suretiyle Ürünler’in iadesi süreci, Site üzerinde gösterilen adımlar izlenerek yapılır. Bununla birlikte Alıcı’nın cayma hakkını kullanması üzerine bu hakka bağlı olarak iade talepleri Satıcı tarafından değerlendirilir. İade edilen ürünün Satıcı tarafından kabul edilmemesi halinde Hangikutu’nun aracı hizmet sağlayıcı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.15. Site’de satışa sunulan Ürünler’in teslimi ve gerek mali yükümlülüklerin (fatura, irsaliye vs.) gerekse tüketici mevzuatı çerçevesinde doğacak yükümlülükler Satıcı’ya aittir. Satıcılar, bu yükümlülüklerine uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.16. Üyeler, Hangikutu’nun yazılı onayı bulunmadan işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemezler.

3.17. Üye, işbu Sözleşme hükümlerine uymadığı takdirde Hangikutu veya üçüncü kişilerin uğrayacağı, adli ve idari para cezaları, yargılama giderleri, avukatlık ücreti ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zararlarını talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

3.18. Hangikutu, dilediği takdirde Site’nin kullanımını askıya alabilir, Site’yi geçici veya kalıcı olarak kullanıma kapatabilir veya Üyelik hesaplarını tamamen kaldırabilir. Hangikutu, Site’nin geleceğe yönelik olarak aktif ve faal kalacağına dair hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Hangikutu’nun bu işlemlerden birini gerçekleştirmesi durumunda Üye Hangikutu’ya karşı, yoksun kalınan menfaat te dahil hiçbir alacak veya hak talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

  1. Sözleşme’nin Sona Ermesi

4.1. Üye’nin Sözleşme hükümleri veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranması veya aykırı davranacağından şüphe duyulması halinde Üye’nin üyeliği Hangikutu tarafından sona erdirilebilir. Üyeliğin sona erdirilmesi halinde Üye’nin Site üzerinde paylaştığı üyelik profili ve Ürün ilanları dahil bütün içerikler yayından kaldırılır ve işbu Sözleşmesi feshedilir.

4.2. Hangikutu, Üye’nin hesabını herhangi bir sebep veya gerekçe göstermeksizin askıya alma, kapatma veya silme hakkını haizdir. Üyeliğin silinmesi halinde sözleşme sona ermiş sayılacaktır. Hangikutu’nun bu işlemlerden birini gerçekleştirmesi durumunda Üye Hangikutu’ya karşı, yoksun kalınan menfaat te dahil hiçbir alacak veya hak talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

  1. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Hangikutu’nun telif haklarına tabi çalışmalar) Hangikutu’ya ait olarak ve/veya Hangikutu tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye, Hizmetler’i, Hangikutu’nun logosu ve diğer telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Hizmet’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, Hangikutu ve lisans verenler de dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hangikutu’dan talep edilen tazminat miktarını ve yargılama giderlerini ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

5.2. Hangikutu’nun telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, Site’nin ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

  1. Kişisel Veriler

Üyelik kapsamında Üye’ye ilişkin kişisel verilerin Hangikutu tarafından işlenmesine ilişkin aydınlatma, Site içerisinde Hangikutu Gizlilik Politikası metninde yer almaktadır. Üye, işbu Sözleşme’nin kabulüyle Gizlilik Politikası’nda yer alan bilgileri okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

  1. Sözleşme Değişiklikleri

Hangikutu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  1. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

İyzico Pazaryeri Alıcı Anlaşması

Sepet
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.