Mağaza Kayıt Sözleşmesi

HANGİKUTU SATICI SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme, Göztepe Mah. Mehmet Seyda Sk. Alsu Apt. No:5 İç Kapı No:16 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim HANGİKUTU ELEKTRONİK HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Hangikutu”) ile Site üzerinde satıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek veya tüzel kişi (“Satıcı”) arasında imzalanmıştır.

 

Satıcı ve Hangikutu Hangikutu “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

MADDE 1 – TANIMLAR

 

İşbu Sözleşme uyarınca;

 

Site: “www.hangikutu.com” alan adlı web sitesini, mobil web sitesini, bu alan adına ve Hangikutu adlı mobil uygulamayı,

 

Satış Sayfası: Site üzerinde yer alan, Satıcı’nın, bütün hukuki/cezai sorumluluk kendisine ait olmak üzere, kendisine ait ürünleri sattığı Site üzerindeki web sayfalarını,

 

Kullanıcı Hesabı: Satıcı’nın Hangikutu Uygulaması üzerindeki kullanıcı hesabını,

 

Ürünler: Satıcı’nın Satış Sayfası üzerinde satışa çıkaracağı her türlü ürünleri,

                           

Alıcılar: Satış Sayfası üzerinden Ürünler’i satın alan gerçek kişileri,

 

İfade etmektedir.

 

MADDE 2– SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Satıcı’nın Site üzerinde faaliyet göstermesi, Ürünler’i Site üzerinde satışa sunmasına ilişkin şartların belirlenmesi ile bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1 Hangikutu işbu Sözleşme ile Satıcı’ya Site üzerinde, hukuki/cezai tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olmak üzere Ürünler’i satışa sunmasına izin vermektedir.

 

Satıcı, i) Ürünler’i Site üzerinde listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelediği Ürünler’in mülkiyetinin veya satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu, Ürünler’in tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılmasına ilişkin herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu, ii) Ürünler’e ilişkin marka, logo, agünceçıklamalar ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu, iii) kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriğin 3.kişilerin fikri haklarını ihlal etmediğini veya gizli bilgi olarak haksız olarak ifşa edilmediğini,  iv) yürürlükte olan yada gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını beyan ve kabul eder.

 

Satıcı, Site’de yer alacak Ürünler’e ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Hangikutu’nın bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, Ürünler’e ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu/tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde 3. gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Satıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği satışlarda yürürlükteki bütün hukuki ve mali düzenlemelere uygun olarak hareket edecektir.

 

Satıcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcılara (veya elektronik ticaret hizmeti sağlayıcılarına) getirilen her türlü yükümlülüğe uyacağını, Alıcı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan ayıp ve cayma hakkı dahil tüm taleplerinin karşılanmasında Hangikutu’nun tüm talimatlarına uygun davranacağını ve Alıcı’nın her türlü iade taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca Site üzerinde yapılacak geliştirmelere veya kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

 

3.3. Satıcı; Hangikutu tarafından düzenlenen Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmeleri dahil bütün sözleşmeleri ve Site üzerindeki bütün kuralları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve bunlara uygun davranacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. Hangikutu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” konumunda olup, Satıcı’ya sadece elektronik ticaret faaliyetleri için alan sağlamaktadır. Satıcı ile Hangikutu arasında herhangi bir ticari ilişki veya ortaklık bulunmamaktadır.

 

Satıcı, Hangikutu’nın aracı hizmet sağlayıcı olduğunu,  Site’de yayınlanan/ilan edilen Ürünler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürünler’in Alıcılar’a tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, Alıcılar’ın Ürünler ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Alıcılar’ın cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; Ürünler’in ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Ürünler’in tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürünler ile ilgili hiçbir konu hakkında Hangikutu’nın bilgi sahibi olmadığını/olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; Ürünler’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Hangikutu’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Alıcılar, üçüncü kişiler ve idari merciler karşısında hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını; Hangikutu’nın sadece Satıcı için elektronik ticaret ortamı sağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Hangikutu’nun, Satıcı’nın Site üzerinde satışa sunduğu Ürünler’i kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, Site üzerindeki kendisine ait Satış Sayfası’ndaki Ürünler’e yönelik Alıcılar’ın, idari mercilerin veya üçüncü kişilerin her türlü dava, şikayet ve talepleri karşısında Satıcı münhasıran sorumlu olacaktır.

 

3.5. Satıcı, Hangikutu’nın, Satıcı tarafından Site üzerinde paylaşılan hiçbir yazı, yorum ve/veya içeriği inceleme ve doğruluğunu/hukuka uygunluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, Site’de üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, hukuka aykırı, yanlış veya yanıltıcı bir içerik paylaşması halinde hukuki/cezai bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Satıcı, Site üzerinde eklediği/paylaştığı her türlü yazılı içerikten/yorumdan münhasıran sorumludur.

 

3.6. Satıcı, herhangi bir idari veya yargı mercii tarafından açılacak yasal takibat, soruşturma veya davada Hangikutu’nun sorumlu olmayacağını bildiğini, bütün hukuki/cezai sorumluğu üstleneceğini ve gerekli olduğu takdirde Hangikutu’nun kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Hangikutu’nun aracı hizmet sağlayıcı olarak ilgili mevzuat uyarınca saklaması gereken bilgi ve belgeleri, talep edildiğinde ilgili yasa hükümlerinde belirtilen kişi ve kurumlar ile paylaşmasına muvafakat ettiğini ve Hangikutu’ya yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli her türlü desteği sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

 

3.7.  Satıcı, Site üzerinde i) işbu Sözleşme’deki beyan ve taahhütlerine aykırı eylem veya işlemlerinden ii) kullanacağı her türlü içerikten iii) listelediği Ürünler’den iv) yaptığı reklam, promosyon, kampanya veya tanıtımdan ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemlerinden kaynaklanan Hangikutu’nun maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciinin hükmüne hacet kalmaksızın, Hangikutu’nun ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Hangikutu dilerse bu bedelleri; Site üzerinde gerçekleştirdiği Ürünler’in satışları nedeniyle Satıcı’ya aktarılacak olan bedellerden mahsup etme hakkını haizdir.

 

3.8. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve 7 (yedi) günü aşmamak koşulu ile, Alıcı’ya taahhüt ettiği süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur.

 

Satıcı, Sözleşme konusu Ürünler’in satışının herhangi bir yasal hükmü ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, Ürünler’in teslimi ve ayrıca gerek mali yükümlülüklerin (fatura, irsaliye vs.) ve gerek tüketici mevzuatı çerçevesinde doğacak yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bu hükümlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.9. Satıcı, Ürünler’in tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Ürünler’in herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürünler’in satışı ile ilgili gelecek her türlü şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.

 

3.10. Satıcı, Alıcı’nın Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde gelen cayma hakkı taleplerini Tüketici Mevzuatı kapsamında kabul etmek ve bedel iadesini gerçekleştirmek zorundadır.

 

Satıcı, Alıcı’nın Ürün’e ilişkin ayıp sebebiyle ürün iade taleplerini de kabul etmek ve ürün iadesini gerçekleştirmek zorundadır.

 

Cayma talebinin veya ayıp sebebiyle ürün iade talebinin gelmesinden önce veya bu talebin karşılanmasından önce satış bedelinin Satıcı’ya aktarılmış olması halinde Satıcı, kendisine ödenen bedeli derhal Hangikutu’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

3.11. Satıcı, ismini, soy ismini, adresini, telefon numarasını, vergi kimlik numarasını/MERSİS numarasını, KEP numarasını ve e-posta adresini doğru ve güncel olarak Hangikutu ile paylaşacağını ve bu bilgilerin 26.08.2015 tarihli Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve  Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Hangikutu tarafından kendilerine Site üzerinde sağlanan alanda doğru ve güncel olarak bulunduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hangikutu, idari/yargı makamları tarafından talep edildiği takdirde, söz konusu bilgileri paylaşmakla yükümlüdür.

 

3.12. Satıcı, Site üzerinden satışa arz ettiği Ürünler’in Alıcı tarafından satın alımından sonra Ürünler’e ilişkin fiyatlarda ne sebeple olursa olsun herhangi bir değişiklik yapamaz.

 

3.13. Satıcı, Hangikutu Hesabı’na erişim araçlarını (kullanıcı adı, şifre ve sair bilgiler) kimseyle paylaşmayacağını ve güvenli bir şekilde saklayacağını, söz konusu erişim araçlarının güvenliği ve saklanması hususlarındaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı meydana gelen, Satıcı’nın veya üçüncü kişilerin maddi ve/veya manevi her türlü zararlarından dolayı Hangikutu’nun doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.14. Satıcı; Site’de bizzat kendi ürünlerini (kendi garantisi altında olan ürünleri) satışa sunmakla yükümlüdür. Satıcı, Hangikutu Kullanıcı Hesabı’nı üçüncü kişilerin kullanımına açamaz, Site’de üçüncü kişilerin satış yapmasına izin veremez.

 

3.15. Site üzerinde gerçekleşen satış sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, Hangikutu’nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı’nın böyle bir durumda Hangikutu’dan hiçbir talebi olamayacaktır.

 

3.16. Satıcı, Site’deki bir Alıcı veya başka bir satıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Hangikutu’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.17. Hangikutu, Satıcı’nın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi veya yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Satıcı’nın hesabını askıya alabilir veya hesabı iptal edebilir. Bu durumda Satıcı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

3.18. Hangikutu; Satış Sayfası üzerinde yer alan Satıcı’ya ait Ürünler’i veya Satıcı tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir ya da Satıcı’nın Site üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Satıcı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

MADDE 4 – MALİ HÜKÜMLER

 

4.1 Hangikutu, Satıcı’nın Site üzerinden yapacağı her bir satışta, satılan Ürün’ün KDV dahil satış fiyatının %20’si tutarındaki hizmet bedelini Satıcı’dan tahsil edecektir. Hangikutu’nun, %20 oranındaki hizmet komisyonu düşüldükten sonra bedel, Hangikutu’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu tarafından Satıcı’nın banka hesabına gönderecektir. Bu işlem, Ürün Alıcı tarafından teslim alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Ancak bu süre içerisinde Alıcı’nın ürüne ilişkin iade ve iptal talebi bulunması halinde bu bedel Satıcı’ya aktarılmayacaktır. Ayrıca, Hangikutu’nun anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşundan kaynaklanan sebepler dolayısıyla Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinde Hangikutu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

4.2. Hangikutu, yukarıda belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde ve 30 gün önceden Satıcı’ya e-posta yoluyla bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirebilir ve bu komisyon oranını yeniden belirleyebilir. Yeni belirlenen komisyon oranı, bildirimin yapıldığı günü izleyen 30. gün içerisinde ve sonraki günlerde yapılan satışlara uygulanacaktır. Satıcı, yeni komisyon oranlarını kabul etmek istemediği takdirde işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve Site üzerinde faaliyet göstermeyi sona erdirebilir.

 

4.3. Hangikutu, aldığı toplam komisyon bedeline istinaden Satıcı’ya (KDV dahil) hizmet bedeli faturası kesecektir. Hangikutu kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır.

 

4.4. Satıcı, satın alınan Ürünler’in faturasını kesmek ve Alıcı’ya iletmek ile yükümlüdür.

 

MADDE 5 – SÜRE VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

5.1. İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek ve Sözleşme’nin 5.maddesi uyarınca fesih edilmediği sürece süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

5.2. Hangikutu işbu Sözleşme’yi; herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın Satıcı’nın Site üzerindeki Satış Sayfası’nı yayından kaldırmak suretiyle her zaman feshedebilir.

 

Bu durumda Satıcı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

 

5.3 Satıcı herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin, Sözleşme’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Ancak Sözleşme’nin Alıcı veya Hangikutu tarafından herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde Satıcı, Sözleşme’nin feshinden önce ödemesini aldığını siparişlerin tedarikinden veyahut gerektiği takdirde Ürün Bedeli’nin Alıcı’ya eksiksiz olarak iade edilmesinden sorumludur. Ayrıca Satıcı, işbu Sözleşme süresince yaptığı satışlara ilişkin olarak Sözleşme’deki yükümlülüklerinden süresiz olarak sorumlu olmaya devam edecektir.

 

MADDE 6 – DİĞER HÜKÜMLER

 

6.1. Taraflar birbirlerinden bu Sözleşme kapsamında edindikleri açıkça gizli olduğu belirtilen veya gizli olduğu ifşa koşullarına veya içeriğine dayanarak anlaşılan tüm teknik, idari ve hukuki bilgileri sadece sağlandığı amaçlar için kullanacak ve kendi iş sırrı gibi muamele edecektir.  Kamuya açık kaynaklardan veya kamusal alanda genel olarak ulaşılabilir bilgiler, bu Sözleşme’nin ifası amacıyla ifşa edilmek zorunda olunan bilgiler, Mahkeme, tahkim kurulu veya idari merci kararıyla talep edilmiş olan bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilmeyecektir.

 

6.2. Satıcı işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hangikutu’nun kendi veri tabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir 3. kişi veya kuruma devredemeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

6.4.Yazılı olarak yapılmadığı ve Taraflar’ın her birinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece Sözleşme’de yapılan hiçbir değişiklik bağlayıcı olmayacaktır.

 

6.5. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

 

6.6. Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme dahilinde üstlenilmiş herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle, yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, ülkeler arası düşmanlıklar, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

 

Bu gibi durumlarda, etkilenen Taraf, karşı tarafı en kısa zamanda durumdan yazılı olarak haberdar edecek ve işbu çerçevede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mücbir sebeplerin devam ettiği süre ile sınırlı kalmak ve bu süre sonunda bu gibi yükümlülükleri yerine getirmek için öngörülecek bir geçiş süresi tanımak koşuluyla askıya alınacaktır.

 

6.7. Taraflar arasında yapılacak bütün iletişim yazılı olarak yukarıda belirtilen adreslerine veya Tarafların birbirlerine yazılı olarak ihbar edecekleri diğer bir adrese gönderilecektir. Taraflar herhangi bir adres değişikliğini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Aksi takdirde, mevcut adrese yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

 

6.8. Bu Sözleşme’ye Türk kanunları uygulanacaktır ve İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

 

MADDE 7 – YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme satıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

İyzico Pazaryeri Satıcı Anlaşması

Sepet
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.