Kullanım Koşulları

İşbu Hangikutu Kullanım Koşulları, HANGİKUTU ELEKTRONİK HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Hangikutu”) tarafından işletilmekte olan www.hangikutu.com alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine/mobil uygulamasına (birlikte “Site” olarak anılacaktır) giriş yapan tüm kullanıcılar (Kullanıcılar) için geçerli olup, Kullanıcılar’ın tamamı Site’ye giriş yaptıkları andan itibaren bu metinde yer alan kurallarla bağlıdır.

  1. Genel Şartlar ve Kullanıcıların Sorumlulukları

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, www.hangikutu.com web/mobil sitesi ve mobil uygulamasının kullanımına ilişkin olup, Site içerisinde Hangikutu veya üçüncü kişiler tarafından Site dışına verilen bağlantılar ve bu bağlantıların içeriklerine ilişkin Hangikutu’nun zımni veya açık herhangi bir garantisi, taahhüdü veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka sitelere yönlendiren bağlantılara ilişkin tüm eylemler kullanıcının risk ve takdirindedir.

1.2. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Hangikutu’nun, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlardan dolayı kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

1.3. Hangikutu, Site üzerinde, arayüzlerinde, kodlarında ve Hangikutu’da yer alan içerikler üzerinde gerekli gördüğü her türlü değişiklik yapma, kaldırma ve benzeri işlemler yapma hakkına sahiptir. Anılan değişikliklerin kullanıcılar üzerinde olumsuz sonuçlar meydana getirmesi halinde Hangikutu’nun hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı zamanda Hangikutu, hizmetlerini dilediği zaman kaldırma veya geçici olarak servis dışı bırakma haklarına sahiptir.

1.4. Hangikutu, Site üzerinde Kullanıcılar da dahil üçüncü kişilerin sağladığı içerikler açısından 5651 sayılı Kanun uyarınca yalnızca yer sağlayıcı konumunda olup, bu içeriklerin hukuka uygunluğunu sağlama veya denetleme gibi hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte Hangikutu, kendisine herhangi bir talep veya şikâyet yöneltilmesi halinde veya kendi takdirine bağlı olarak, Site üzerinde Satıcıların sergiledikleri ürün ve hizmetlerde hukuka aykırı bulduğu içerikleri geçici veya süresiz olarak ve hiçbir sebep göstermeksizin Site’den kaldırabilir.

1.5. Hangikutu’nun, Site üzerinde Kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin eylemlerinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, Site veya Kullanıcılar’a yönelik yapılan siber saldırılar veya Kullanıcılar üzerinde zarar meydana getiren her türlü haksız fiillerden kaynaklanan sorumluluk, zararı meydana getiren üçüncü kişilere aittir.

1.6. Kullanıcılar, Site üzerinde bir kullanıcı hesabı açarken bir kullanıcı adı ve şifresi belirlemesi gerekmektedir. Kullanıcı; kullanıcı adı, şifre ve diğer bilgiler hakkında hiçbir bilgiyi 3. Kişilerle paylaşmamayı, bu bilgilerin gizliliğinden münhasıran kendilerinin sorumlu olacaklarını ve başkaları tarafından kullanılmasına hiçbir suretle izin vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, bu yükümlülüklerine aykırı davranmaları sebebiyle veya üçüncü kişilerin saldırıları neticesinde kullanıcı hesaplarına yetkisiz erişilmesi halinde bu durumdan Hangikutu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını; meydana gelen zararlardan Hangikutu’yu hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.8. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar’ın erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, saldırı, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9. Üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan ürünler, hizmetler ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı/aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan Hangikutu’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından satışa sunulan veya yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

  1. Fikri Haklar

2.1. Kullanıcıların, Site’ye Kullanıcı olurken belirlediği kullanıcı adı, kendi ticari unvanı olmak zorunda olup, Kullanıcı’nın kullanıcı adı belirlerken üçüncü şahısların kişilik hakkı, telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

2.2. Site üzerinde Kullanıcılar veya Hangikutu tarafından paylaşılan metinler, fotoğraflar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğe ilişkin birçok öge telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına konu olabilir. Kullanıcılar, bu ögeler üzerinde hak sahiplerinden gerekli onay/izinleri almadan hiçbir amaçla kopyalama, değiştirme, başka bir ortama kaydetme, paylaşma dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir işlemi gerçekleştiremez.

2.3. Site’nin tasarımı, arayüzü, metinleri, kaynak kodları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’nin tüm ögeleri, Hangikutu’nun telif hakları kapsamında da korunmaktadır. Bu ögelerin hiçbiri Hangikutu’nun izni ve onayı olmadıkça başka bir ortama kopyalanamaz, değiştirilemez, paylaşılamaz ve benzer işlemlere tabi tutulamaz.

  1. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Gizlilik Politikası’nda yer verilmiştir. Kullanıcı, Site’ye girişi anından itibaren Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri de kabul etmiş sayılır.

  1. Kullanım Koşulları’nda Değişiklik

Hangikutu, işbu Kullanım Koşulları’nı istediği şekilde değiştirebilir veya Kullanım Koşulları’na geçici olarak son verebilir. Hangikutu’nun bu koşullarda bir değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar açısından yeni Kullanım Koşulları uygulanır. Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nı kabul etmemesi halinde, derhal Site kullanımına son vermek zorundadır.

  1. Yürürlük

İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.